کمیسیون رسیدگی به شکایت اتحادیه املاک مشهد جهت تحقق مسئولیت اجتماعی در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی در چهار چوب قانون نظام صنفی جامی منافع تضییع شده شما خواهد بود
لطفا قبل از ثبت شکایت نکات ذیل را با دقت مطالعه نمائید
1- صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایت بر اساس قانون نظام صنفی فقط مختص شکایاتی خواهد بود که جنبه تخلفاتی داشته باشد فلذا رسیدگی به شکایاتی که جنبه مجرمانه دارد در صلاحیت مراجع قضائی است
2- قبل از ثبت شکایت پیشنهاد می گردد موضوع خود را با مشاورین کمیسیون شکایت مطرح و در صورت دارا بودن شرایط پذیرش شکایت متعاقبا اقدام به ثبت نمائید
3- در صورتی شکایت شما قابل پذیرش خواهد بود که جنبه تخلفاتی داشته باشد ثبت شکایت مستلزم بارگزاری مستندات ادعایی شکایت شماست و در صورت عدم ارائه مستندات شکایت شما ثبت نخواهد شد
4- پس از ثبت شکایت و بارگزاری مستندات کد رهگیری دریافت خواهید نمود و تا 48 ساعت آینده از طریق قسمت پیگیری شکایت نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش را دریافت خواهسید نمود
5- در صورتیکه شکایت شما پذیرش گردد کمیسیون صلاحیت رسیدگی دارد و وموضوع جهت تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و در صورت عدم پذیرش دلیل آن در سامانه به شما اعلام خواهد شد
6- لطفا مورد تخلف در قسمت عنوان تخلف با رعایت خط فاصله درج نمائید و در صورت عدم درج قابل طرح در کمیسیون نخواهد بود
7- لطفا با توجه به محدودیت کادر در تنظیم متن نسبت به خلاصه نویسی و و پرداختن به اصل موضوع اقدام فرمائید